UŠTKNUTÍ


Po celé věky je nám vpisováno do hlav naší rodinnou výchovou, že být k dispozici druhým je jediná správná cesta do nebe a sobectví neboli mít se rád jako JÁ je cestou do pekel. Na kurzu o lásce, energii a sexualitě s MUDr. Krejčířem se ho jeden z účastníků zeptal, jak může říci něco tak hrozného, a sice to, že v lásce musí být člověk nejprve sobcem a až pak může milovat toho druhého? No nejprve musím milovat sám sebe a být tedy tím správným sobcem, abych pak mohl milovat toho druhého. Protože, co chcete víc dát v lásce partnerovi nežli sebe samého? A pokud se nemáme rádi, dáváme druhým jen svou nenávist a zlobu.

Milovat sebe je skvělý základ vztahu. A jsem-li osobnost se špatným vztahem k sobě, nemohu přeci po vesmíru chtít, aby mi sehnal skvělého partnera, a když už jej najdu, zaženou jej nejspíše moje vlastní halucinace o něm. Mé představy, nevyjádřené touhy a nevědomé projekce Zkušenosti z minula, ty špatné. Takže se vlastně stále opakuje to samé a my je tím, jak porovnáváme a hodnotíme partnery jen přesvědčujeme sami sebe o své správnosti a výborné úvaze. S kterou posléze zase zůstaneme sami.

Co uděláte, aby váš vztah k sobě sama rostl co nejvíce? Protože to, co uděláte ve vztahu k sobě vnášíte i do vztahu k partnerovi. Nic více a nic méně. Zkusíte hubnout, více cvičit, lépe se chovat k svému okolí? Změníte svou práci? Nebo partnera opustíte? Většinou to nejjednodušší, že? Právě ta poslední možnost je hodně lákavá, Pro naše já, které není tím naším JÁ, ale tím mrňavounkým připosraženým jájíčkem, co si furt jen stěžuje, ale nic neřeší. Tak to není naše pravé já. To je jen had, co nás uštkne a zhypnotizuje naše představy.

Protože lidi, které MILUJEME  i nejvíce NESNÁŠÍME. Dovedou totiž zmáčknout všechny naše tajné knoflíky. A tak ten, kdo nás OPRAVDU miluje, vynese na světlo vždy všechny naše nevyřešené problémy. Ano to je MILOVAT. To děláme svým partnerům. Sám sobě by přeci nikdo s láskou neubližoval, že ne? A největším problémem pak je, že namísto toho, abysme ty vyřčené a vynesené problémy s láskou přijali, tak protože jsme líní a naučení se svými problémy přežívat, volíme spíše než vztah k sobě či partnerovi, právě jen ty problémy. Takže máme jen problémy. Zbyly jsme si.

V LÁSKY PLNÉM vztahu dvou jedinců a člověka samotného bychom se pod vlivem oční optiky naší lásky museli změnit. Museli bychom si přiznat realitu. A to je ta ZMĚNA. A to je LÁSKA. Reálné uvidění se. Uvědomění si svých možností. NEHODNOTÍCÍM ZPŮSOBEM. Nepíšu chyb ani předností!!!  MOŽNOSTÍ!!! Pozornost zaměřená na sebe!  Staňte se sami pro sebe nejlepším partnerem!

UŠTKNĚTE SE!!! S  láskou. A žijte hlavně podle představ svého  a ne jenom podle požadavků vašeho okolí. A uvidíte, co to udělá s tím partnerem, s kterým právě jste a nebo jakého člověka vám to přivede do cesty.

V každém případě to bude fičák. Na to můžete vzít jed. I med. - MZ


zdroj: HIEROS GAMOS