Ticho

Ve vodnářském evangeliu Ježíše Krista, Ježíš také za svého pobytu v Persii, odpovídá na otázku mága, odkud pramení jeho moudrost a světlo, které z něj vyzařuje: 

A Ježíš řekl: "Existuje Ticho, v němž duše může potkat Boha svého a v němž je zdroj moudrosti. A každý, kdo do něj vstoupí, je ponořen do světla a naplněn moudrostí, láskou a silou."

Mág řekl: "Pověz mi o tom Tichu a o tom světle, abych tam taky mohl jít a přebývat v něm."

A Ježíš řekl: "To Ticho není ohraničené, není to místo uzavřené ve zdech nebo skalnatých svazích, ani není chráněno meči mužů. Lidé si u sebe neustále nosí to tajné místo, kde se mohou setkat se svým Bohem. Nezáleží na tom, kde přebývají, zda na vrcholu hory, v nejhlubším údolí, na tržištích nebo v klidu domova; mohou okamžitě, kdykoliv otevřít dveře dokořán a nalézt to Ticho, nalézt dům Boží; je uvnitř tvého srdce, kde sídlí tvá duše."


The Aquarian Gospel of Jesus th Christ, C.W.Daniel Company, Ltd. UK, 2002