Svět bez mužů. Poslední zhasne.

Tak je to tady: muži budou zbyteční a během příštích pár generací přestanou existovat. Sotva jsme se někteří stačili trochu zamyslet nad tím, zda mužská světovláda nežene celou planetu do záhuby a zda by nebylo na čase ji předat pro změnu ženám, už se dozvídáme, že někdo vymyslel jakýsi přípravek, který ženám umožní množit se bez mužů.

Rozumějte - množit se nejen bez pomocí mužů, nýbrž množit jen sebe, nikoliv muže. Bezpohlavně, jakýmisi přípravky, které způsobí samooplodnění vajíčka a vznik embrya. Embrya ne tak ledajakého, nýbrž pouze ženského a navíc klonovaného jako přesnou genetickou kopii matky. Už to prý funguje na myších. A co dnes funguje na myších, to už bude zítra fungovat na lidech. Což je důvod, proč vůbec něco na myších zkoušíme, jinak bychom je nechali na pokoji.

Jako všechny geniální vynálezy vznikl i tento nedopatřením. V tomto případě při pokusech se genetickou modifikací embryových tkání na mozkové buňky, kterými by se dal léčit Parkinson. To byl původní záměr. jenomže, jak praví staré přísloví, Bůh se nejvíc směje, když vidí člověka plánovat. A tak nechal badatelům při pokusech jednu zkušební myš otěhotnět. Kdo by si myslel, že si to cucám z palce, ať si to ověří na Institute for Reproduktive Medicine an Genetics v Los Angeles. odborně se to jmenuje parthenogenesis neboli panenské či neposkvrněné početí. V přírodě se vyskytuje u některých druhů hmyzu a žab. V náboženské mytologii to známe především z teologie katolické. Ta možná tímto objevem dostane novou jiskru do života, protože tím získává vědecký důkaz, že neposkvrněné početí není jen nějaká mystická symbolika, nýbrž fyzická realita. Protože, ale takto objevená reprodukce plodí pouze ženy, feministická filozofie to určitě použije jako důkaz, že Spasitel byl ve skutečnosti žena. Čímž celá západní civilizace dostane konečně nějaký smysl, směr, účel a poslání.


Nové ideologické palivo pro vizi budoucnosti lidstva na vyšším vývojovém stupni - čirého krásného ženství. To zachrání planetu způsobem, jaký si nedokázal představit ani profesor Stephen Hawking, který nás straší zánikem pozemského života do několika století. Zachrání to totiž planetu tím, že ji to zbaví těch nejničivějších škůdců - mužů.

Technologicky to probíhá takto: v přirozené lidské reprodukci se 23 ženských dvojchromozomů v ženském vajíčku prokvedlá s 23 mužskými dvojchromozomy ze spermatu. Tím se vytvoří 46 dvojchromozomů pohlavně promíchaných, které začnou štěpením buněk vytvářet embryo. při pokusu na myších se ale stalo toto: přidáním jakýchsi látek se ženské chromozomy promíchaly s dalšími ženskými chromozomy a tato kombinace dala do pohybu stejný proces štěpení buněk na tvoření embrya, ale jen ženského. Takto prý bude možné pěstovat i jednotlivé tělesné orgány, údy či tkáně na transplantaci, aniž by se musely vyřezávat z těch druhých lidí. Bude to probíhat podobně jako u hmyzu, žab nebo ještěrek, které si sami tímto biochemickým procesem dokážou nechat znovu narůst mrtvé nebo utržené údy. Což američtí vědci pokládají za nejdůležitější přínos tohoto experimentu.

Ještě dříve nebo později se z tohoto vědeckého objevu, jako ze všeho ostatního, určitě stane dobrý byznys, jakmile si ženy spočítají, že je přijde levněji si v apatyce koupit nějaký parthenogenetický koktejl a neposkvrněně počít, než se celý život starat o mužská nemehla. A celé mužské plémě půjde cestou mamutů, mastodontů a brontosaurů. Stanou se z nás vykopávky. Jestli nás to děsí, vězme, že každý malér přináší i něco radostného. tento nás osvobozuje od břemene odpovědnosti za příští generace.

Přejme ženám hodně štěstí a radosti. Kéž si na nás za několik století tu a tam vzpomenou v dobrém. Jako na ty mamuty.

Benjamin Kuras, Ciao sexu, Eminent