Pohled

Když se díváte na něco skutečně soustředěně, stává se tento objekt vaší součástí. I toho využívá TV. A lidé si tak plní srdce prázdnými a lživými obrazy, na které zírají stále dokola. Moderní svět v němž hrají i zásadní roli elektronická media, např. facebook nabízejí mnohdy bezobsažné, falešné obrazy skutečnosti, která žije v našich představách stejně jako v Platonově alegorii o jeskyni. Vězni tam stojí v řadě, připoutáni těsně jeden k druhému a dívají se na zeď jeskyně. Oheň hořící za nimi vytváří na zdi stínové obrazy. Vězni věří, že to co vidí na zdi jeskyně je realita. Vidí však jen odrazy svých vlastních stínů. Svět TV a FCB jsou veliké prázdné říše stínů. A vaše oči se mohou uzdravit a váš pohled prohloubit jedině tehdy, budete-li se dívat na něco, co může váš pohled opětovat nebo co má hloubku. A tak mnoho z nás prožívá celý svůj život v jednotvárnosti temnoty. Nikdy nespatří hladinu jezera, kámen, hvězdu, květinu, oblohu či tvář jiné lidské bytosti. A tak žijeme obklopeni lidmi, kteří mají své oči zdravé, ale jejich pohled je úplně slepý.


Žádné komentáře:

Okomentovat