MOJE TAO


Tao, které se dá popsat slovy, není stálé Tao, je to jen jméno, kterým se dá pojmenovat, a to už není věčné jméno. A to proto, že jméno je jen jedno.
A tak bylo bezejmenné počátkem všeho a z něj přišlo jméno, co nazvalo pojmenovatelné a to je matkou tisíce věcí.
A proto jen člověk prázdný a bez přání uvidí počáteční jemnost, ale jen naplněný prázdnotou a bez přání vidí povstávající úplnost. A to je spojení nebe a země, ducha a hmoty a v jednotě.
A to obojí má tak společný původ a různá jména, my jej však dohromady nazýváme tajemstvím. A to tajemstvím hlubším než hlubina sama. A branou k počátku.