Tajemství zlatého květu

Říká se, že jsme v podstatě stejní. Odlišné jsou jen naše pocity. Lišíme se díky svým zaběhaným zvykům, jež jsme nevědomky rozvinuly, rozšířily v široký proud. A ty přetrvávají od zrodu až do současnosti. Takže není možné přímo uvidět jejich znečištující vliv na naše myšlení, chování a jednání. Každopádně to není vina naší podstaty.Velká Cesta nespočívá v tichém životě. Budete-li v klidu, může se dostavit opačný účinek. Soustřeďte se na cestu během normální činnosti, abyste byly schopni sedět na vrcholu "tisíce hor", a přitom neopustili "křižovatky cest".Vědomí je vědění. Běžní lidé to nazývají vědomím, nesmrtelní mudrci a buddhové ho nazývají věděním. Jediným rozdílem mezi tím je čirost a nečirost. Nepoznávání ve vědomí je věčné; vědomí v nepoznávání je moudrost. A jakmile započne člověk s rozlišovaním, rozvíří svou mysl, sjede do zaběhlých stop a stane se z něj obyčejný smrtelník.

Lze nalézt čistotu mysli? Je to jen jen otázka hledání čistoty uprostřed nečistoty. Až totiž objevíte známky nečistoty uprostřed čistoty, tak jste nalezli čistotu. Opravdová láska a opravdová mysl nemají podobu, to co má podobu je vždy iluzorní.

Je-li náš zdroj mysli čistý (tím, že k němu vpustíme světlo) pak je podoba Boha naprosto zřejmá a každodenní činnost nemůže být překážkou nejvyšší Cesty. Pokud není zdroj čirý, tehdy můžete mít určité vize, ale vždy je to jen lampa ve větru, jejíž plamen se třepotá zmatkem. To, co nazýváme opravdovou myslí je osvícená čirá mysl. A tehdy můžete vstoupit na nebe a vniknout do země bez sebemenšího úsilí. 

Cesta je před vašima očima, ale to, co je tak blízko, většinou těžko objevíte a pochopíte. Lidé milují vše neobvyklé a radují se z nových věcí a nevědí, kde je Cesta. Cesta je okamžitá přítomnost - jestliže si nejste vědomi okamžité přítomnosti, pak vaše mysl těká, váš rozum víří a vaše myšlení je spoutáno vnějšími vlivy. Následek neklidu v mysli.


Zlatý květ je v čchanovém buddhismu a v taoismu symbolem pravé a prvotní podstaty každého člověka. Její znovu nalezení v dnešním převážně materiálně orientovaném světě však není nijak snadné. Známý překladatel děl východní klasiky Thomas Cleary nabízí každému, kdo má zájem o dobrodružnou cestu do vlastního nitra vynikající a jednoduchou metodu ukazující, jak zklidnit a ovládnout mysl uprostřed každodenního života. Tajemství zlatého květu vyšlo v Evropě poprvé v roce 1929 v německém překladu Richarda Wilhelma s komentářem známého psychologa C. G. Junga. Clearyho překlad je díky jeho lingvistickým znalostem spojeným s hlubokou znalostí východních učení odhalením tajemství moudrosti překonávající hranice kultur a umožňující každému člověku nalezení vlastní skutečné podstaty. (klasická čínská kniha života)