Otázky

1. Co je ze všeho nejstarší? - Bůh, protože vždy existoval!

2. Co je ze všeho nejkrásnější? - Vesmír, protože je božím stvořením!

3. Co je ze všeho největší? - Prostor, protože obsahuje vše, co bylo stvořeno.

4. Co je ze všeho nejstálejší? - Naděje, neboť ji člověk nepozbude, i když pozbyl vše ostatní.

5. Co je ze všeho nejlepší? - Ctnost, neboť bez ní není nic dobrého.

6. Co je ze všeho nejrychlejší? - Myšlenka srdce, protože v méně než jedné minutě může dolétnout až na konec vesmíru.

7. Co je ze všeho nejsilnější? - Nutnost, která člověka staví v tváří v tvář všem nebezpečím života.

8. Co je ze všeho nejsnadnější? - Radit druhým.

9. Co je ze všeho nejobtížnější? Poznat sama sebe.


----------------------------------------
autor: Paul Brunton - Tajná Stezka