Modlitba sufijská

Ó Bože, nikdy som nenačúval hlasom zvierat, ani šumeniu stromov, špliechaniu vôd, spevu vtákov,

hvízdaniu vetra či hrmeniu hromu, ale cítim v nich dôkaz Tvojej harmónie (wahdahija) a svedectvo

o Tvojej jedinečnosti, že si všadeprítomný, vševediaci, všemúdry, vždy spravodlivý, pravdivý, a že

v Tebe niet ani porážky, ani neznalosti, ani pochabosti, ani nespravodlivosti, ani lži.

Ó Bože, poznávam Ťa v tomto dôkaze Tvojho remesla a Tvojich činov:

dovoľ mi, ó Bože, hľadať Tvoje uspokojenie v mojom uspokojení

a potešenie Otca v Jeho dieťati, pamätajúc na Teba vo svojej láske

k Tebe s vyrovnaným pokojom a pevným predsavzatím.

Dhul-Nun al-Misti