Meditace - Pro očistu lidské duše

Pro očištění lidské duše (nefeš), pro projasnění a přilnutí k výšinám věz, že lidská nefeš je ze světa Asija, který se nazývá ADN"J - אדני. Ať se tedy člověk zaměří na sjednocení tohoto jména ADN"J - אדני se jménem Havaja - יהוה rovněž ze světa Asija. Podobně pak sjednotí toto Havaja - יהוה s AHJ"H - אהיה světa Asija. Poté ať se zaměří na vystoupení a sjednocení jména AHJ"H - אהיה [světa] Asija se jménem ADN"J - אדני [světa] Jecira. ADN"J - אדני [světa] Jecira s Havaja - יהוה [světa] Jecira, atd. Takto vystoupí stupeň po stupni až k AHJ"H - אהיה [světa] Acilut. Tehdy ať sjednotí AHJ"H - אהיה [světa] Acilut s nejvyšším En Sof.

Zde je postup jeho provedení:

(Podle knihy Benajahu ben Jehojada, oddíl Tikunej ha-nefeš, list 77.)

Lidská nefeš je ze světa Asija, který se nazývá ADN"J - אדני. Proto je třeba, aby se [člověk] zaměřil na sjednocení jména ADN"J - אדני [světa] Asija se jménem Havaja - יהוה [světa] Asija. Poté [je třeba sjednotit] Havaja - יהוה s AHJ"H - אהיה [světa] Asija a jméno AHJ"H - אהיה [světa Asija] se jménem ADN"J - אדני [světa] Jecira. Potom jméno ADN"J - אדני [světa] Jecira se jménem Havaja - יהוה [světa] Jecira a tímto způsobem stupeň po stupni až [člověk] sjednotí jméno AHJ"H - אהיה [světa] Acilut s En Sof.

Na tento jichud je třeba se zaměřit odspoda nahoru.


zdroj: (sestaveno podle Šaar ruach ha-kodeš, list 7, sloupec 4)
napsal: http://www.kabala.grimoar.cz/htm/hitbodedut/jichudim/chelek1-jichud004.html


אהיה Ať se zaměří na sjednocení AHJ"H - אהיה [světa] Acilut s En Sof

יאההויהה Ať se zaměří na vystoupení Havaja - יהוה [světa] Acilut k AHJ"H - אהיה [světa] Acilut a na jejich sjednocení.

אידהנויה Ať se zaměří na vystoupení ADN"J - אדני [světa] Acilut k Havaja - יהוה [světa] Acilut a na jejich sjednocení.

אאהדינהי Ať se zaměří na vystoupení AHJ"H - אהיה [světa] Berija k ADN"J - אדני [světa] Acilut a na jejich sjednocení.

יאההויהה Ať se zaměří na vystoupení Havaja - יהוה [světa] Berija k AHJ"H - אהיה [světa] Berija a na jejich sjednocení.

אידהנויה Ať se zaměří na vystoupení ADN"J - אדני [světa] Berija k Havaja - יהוה [světa] Berija a na jejich sjednocení.

אאהדינהי Ať se zaměří na vystoupení AHJ"H - אהיה [světa] Jecira k ADN"J - אדני [světa] Berija a na jejich sjednocení.

יאההויהה Ať se zaměří na vystoupení Havaja - יהוה [světa] Jecira k AHJ"H - אהיה [světa] Jecira a na jejich sjednocení.

אידהנויה Ať se zaměří na vystoupení ADN"J - אדני [světa] Jecira k Havaja - יהוה [světa] Jecira a na jejich sjednocení.

אאהדינהי Ať se zaměří na vystoupení AHJ"H - אהיה [světa] Asija k ADN"J - אדני [světa] Jecira a na jejich sjednocení.

יאההויהה Ať se zaměří na vystoupení Havaja - יהוה [světa] Asija k AHJ"H - אהיה [světa] Asija a na jejich sjednocení.

אידהנויה Ať se zaměří na sjednocení své duše (nefeš) ze světa Asija, což se nazývá ADN"J - אדני s Havaja - יהוה [světa] Asija.