Nebuďte lásku, dokud se sama neprobudí...V

Co dělat, když do našeho života vstoupí láska? Kolik pozornosti od nás vlastně chce? Můžeme si to nalhávat i celý život, než přijdeme na to, že chce všechnu naši pozornost. Chce vše. A když se to stane, pak už vše, co v životě uděláme budeme dělat s láskou.Ale láska neuznává náš současný model života podle něhož se řídíme, i v ní. Model vítěz x poražený. Kdy potřeby jednoho jsou uspokojeny na úkor toho druhého. Láska nás dokáže obrátit, tedy jen ty z nás, kteří jsou v ní celý, celiství a to směrem k životnímu modelu v němž prostě zvítězí každý. Kdy potřeby všech jsou zahrnuty do syntézy, jež je prospěšná pro všechny. Láska je prospěšná všem, kdo ji dají vše, kdo se jí oddají na 100%. Se vším. Kdy láska bere vše a my s ní. 
V naší dnešní lásce se, ale oddat neumíme. Naše paradigma je jak už bylo psáno vítěz x poražený. Ti, kdo získají většinu hlasů, ti vyhrávají. Ti, kdo jsou v menšině, byť mají taky platný hlas, jsou vytěsněni. Tento model chování podle hiearchie je tím, co zaručuje našim vztahům nyní jen jedno jediné = soupeření a nerovnost. Vyvolává v nás pocity nedostatečnosti. Nespokojenosti. To protože pouze několik vyvolených dostane to, co potřebuje, protože přeci není dost pro uspokojení potřeb všech. To nás učí. Naše sociální nárazníky našich jako vztahů.

Láska vychází z jednoty a svobody rovnosti. Ne fyzických parametrů. Ne gender studií. Ale z toho, že potřeby každého z nás, každého jednotlivce jsou chápány jakožto součást celku. Přirozeně. Kdy namísto soupeření o lásku začínáme na lásce spolu pracovat. Spolupracovat. Aby se projevilo to nejlepší v každém z nás a pro každého z nás. To bereme-li vztah jako celek nás dvou. Protože díky tomu, že se naplňují potřeby všech zůčastněných, mají také všichni zájem na vyřešení existujícíh problémů. A taky chtějí přispět k tomu, aby řešení fungovalo.

To, co je pro mnohé z nás nyní v současných vztazích utopie (především díky sponzoringu naší vzájemné závislosti namísto lásky) znamená v reálném životě celostní přístup k stabilním a dlouhodobým vztahům a usnadňuje řešení, které bere na zřetel potřeby každého a klade důraz na laskavou a vstřícnou komunikaci mezi partnery. A už tím zmírňuje případné konflikty. Ne tak v současných vztazích, kde jeden vyhrává a druhý po nocích pláče do dlaní v koupelně. V četných hrách o moc, kterými ztrácíme svou lidskou podobu. Jsme ne-mocní svou mocí, kterou si dokazujem na úkor partnera. Jsme míň než zvěř.

Jinak je pro vás nelidskou odměnou moc z vítězství. Na úkor toho druhého, kterého potom můžete se ctí pohřbít nebo zatratit u sklenky v baru. Vyměnit partnera po vyčerpání zdrojů jako nepotřebnou součástku do vozu? Máte to, co jste chtěli, co vám přineslo vaše nespoutané ego, které je nyní na VRCHOLU vztahu. Jenže jak v reálném životě, tak v představách, je nesjednocené ego vždy jen tím jediným vítězem. A vy jste tu taky SAMI. Stojíte na vrcholu moci? Nebo postavení? Peněz? Vdali jste se pro slávu partnera? Či pro krásu a moc partnerky? A teď vám zbylo po tom výstupu na vrchol jen to jediné. Vy sami a strach. A bojíte se, že byste o své místo mohli přijít, že? Bojíte se o svou závislost.. Vyčerpaní osamělí vlci, běžící nejraději rychle a sami a nezávisle a dělající si všechno úplně sami? K čemu vlastně ještě potřebujete lásku? Když jediné, co máte rádi, jste vy sami jako vítězové? Ano, Kristus měl pravdu, když tenkrát řekl: "Otče, proč jsi nás opustil?" Co by také jakýkoliv Bůh dělal u lidí bez srdce? Usilujícím pouze bojem o svou moc?

Láska je tu proto, že nás učí pravý opak, že naše moc spočívá v tom se o ni rozdělit. Že nemusím všechno dělat sám. V životě a ani ve vztahu. Rozdělit lásku takovým způsobem, aby ona nedospělá hra na lásku ve jménu našeho nevyspělého ega nerozdělovala nás. Aby se láska stala zdravou součástí našeho života. Aby nám pomohla STÁT SE člověkem. A prospěchem, který povede k našemu oboustrannému vítězství. To láska je MOCná. A my můžeme být s ní.