Nebuďte lásku, dokud se sama neprobudí...III

"Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není─li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá." - Jk 2,14-17


"Zanechte pátrání po Bohu a stvoření a jiných podobných věcech. Hledejte jej tak, že začnete u sebe. Poznejte, kdo je ve vás, kdo všechno činí svým vlastním a říká: "Můj Bůh, má mysl, mé myšlení, má duše, mé tělo." Poznejte prameny smutku, radosti, lásky, nenávisti . . . Jestliže pozorně prozkoumáte tyto věci, najdete Boha v sobě." - tento text je obsažen v jedné z knih z Nag Hammadi.

Pochopil jsem, že moje cesta je stejně dlouhá jako cesta kohokoliv z ostatních. Ne jen na základě pravd obsažených v knihách, ale v síle rozhodnutí jednat, když je třeba. Dlouhou dobu jsem dělal tu chybu, že jsem se pokoušel vést. Teď jsem člověk, který odmítá vést. Nechávám lidi, aby si vytvořili své vlastní hodnoty a tyto hodnoty považovaly beze zbytku za dobré. Pro sebe.

Náboženství, jenž mělo činit lidi dobré, dělá lidi zlé. To jen náboženství známější pod jménem SVOBODA dělá lidi dobré. Protože ničí vnitřní konflikt, který činí lidi zlé. To přestanete mít na sebe nároky, přestanete od sebe něco očekávat, přestanete na sebe vyvíjet tlak a pochopíte. A uchopíte se.

Dopřejete si dobrou potravu. Nejen samotné jídlo. Ale i západ slunce, les, moře, dobrý film, knihu, příjemnou práci nebo pár přátel. Možná si myslíte, že je to nedosažitelný ideál. Jaké pocity míváte ve spojení s přírodou nebo když jste zaujati prací, kterou rádi děláte? Pak snad vaše závislosti uvolní místo i jiným pocitům.

Porovnejte je s pocity, které máte, když vyhrajete svým názorem nějaký spor nebo závodíte-li tak závod. Porovnejte si je s pocity, které máte v prázdnem domě, který vaše žena opustila, protože jste si ze vztahu a lásky udělali závod, kdo z koho. Nebo když si vás lidé oblíbí a každý vám tleská. Dělíme se. Na to, co ukazujem světu a to, co je a zůstává uvnitř naší duše. Mnoho z nás si získá svět, ale prohraje v něm svou duši. Mnoho z nás žije prázdný život, protože je živen popularitou, uznáním a chválou, živící se "já jsem OK, ty jsi OK". Pokud se i vy tímto živíte, jste mrtví. Je třeba se začít živit něčím výživnějším. Skutečným životem.


Když si lásku v sobě vytvoříte, pak vás láska, kterou máte, zachrání.
Jestliže, ale v sobě lásku nemáte, pak vás láska, co v sobě nemáte, zahubí.