Jen 213 - REALITA versus SNY?

Paretův zákon, též Paretův princip (podle it. ekonoma Vilfreda Pareta (1848-1923) - zákon o užitečnosti určitého množství nějaké věci nebo služeb (později rozpracován jako teorie mezního zisku), který říká, že 80% výsledku či efektu je dosaženo při vynaložení 20% úsilí. Z toho vyplývá, že např. vynaložením 20% času na řešení velmi významných úkolů, dosáhneme 80% požadovaného celkového výsledku.

V podnikání byla platnost pravidla 80/20 již potvrzena na mnoha příkladech - 20 procent výrobků, které organizace vyrábí, jí přináší 80 procent zisku, 20 procent zákazníků vytváří 80 procent tržeb organizace a 20 procent výrobků a zákazníků také obvykle vytváří 80 procent jejího zisku. A z jiného soudku, až 20 procent recidivistů má na svědomí 80 procent trestných činů, 20 procent řidičů způsobuje 80 procent dopravních nehod a 20 procent z těch, kteří uzavřou sňatek, se podílí na 80 procentech rozvodové statistiky.

Pravidlo 80/20 je klíčem k tomu, jak kontrolovat a usměrňovat svůj život. Pokud se dokážeme soustředit na několik nejmocnějších a nejdůležitějších sil v nás a kolem nás, můžeme obrátit své úsilí správným směrem a znásobit svou efektivnost. Většina toho, co děláme, nás mnohdy ani nezajímá, a výsledný efekt našeho konání je také často mizivý. Ale pokud se soustředíme na to podstatné, můžeme kontrolovat události ve svém životě, a nedopustit, aby události kontrolovaly nás.

Co nám tedy sděluje zajímavá myšlenka pana Pareta s názvem Zákon 80/20 dnes v oblasti esoteriky či snad dokonce konce světa? Esoterika a i její moderní vědecká větev zvaní osobní rozvoj či koučování je plně zaujata pojmem osvícení, rozvoj osobnosti atp. Jde o to žít tak, abychom dosahovali stále vyššího stupně rozvoje. Otázkou je kolika z nás se to ale skutečně povede?

Je-li v ČR cca 10 milionů osob a berme jej čistě matematickou úměrou, povede k nejvyššímu poznání cesta symbolicky asi o cca šesti krocích, máme přeci šest čaker, šestého dne je stvořen člověk, bylo šest prahů duše, atp. Rozhodně to nebude jako, že se 21.12 zahřmí a všichni budeme IN. Zkusme tedy použít 6 x Paretův zákon na naši populaci. A bude nás zajímat vždy těch 20% dosahujících pozitivních výsledků...
  • 1. krok = 20% z 10.000 000 = 2.000 000
  • 2. krok = 20% z 2.000 000 = 400 000
  • 3. krok = 20% z 400 000 = 80 000
  • 4. krok = 20% z 80 000 = 16 000
  • 5. krok = 20% z 16 000 = 3 200
  • 6. krok = 20% z 3 200 = 640

Takže čistě matematicky zde bude v tomto prostoru cca 640 osob, které jsou schopny dosáhnout úrovně avatárů, Budhů, siddhů, Ježíšů, Mohamedů či jiných proroků. Brali jsme však celou populaci, odečtěme tedy 1/3 dětí bez abstraktního myšlení a 1/3 těch, co je jim to už úplně jedno a dostaneme číslo 213 osob v produktivním věku a tady a teď. Pokud pochopíme, že 80 procent z nás zoufale hledá nějakou vnější oporu ve svém životě, pak se nedivme, že je toto číslo tak malé. A uvědomme si, že reklama vědoma si tohoto prvku nás tepe hlavně nyní před koncem světa svými iluzorními představami a očekáváními. Dotírá ze všech stran a to i z oblasti esoteriky. Změnit tento zatím nepříznivý stav můžeme jedině tím, že se zaměříme na sebe a do sebe. Ostatně to už všichni jmenovaní proroci říkali dávno všem těm 20 procentům, které jim byly ochotny naslouchat. Osmdesát procent populace se může klidně změnit, pokud, ale budou schopni naslouchat. Těch 20% už to ví, ty naslouchají už sami sobě. A tak otázka zní: KOMU a ČEMU NASLOUCHÁME? Proč máme z 80%ˇv pr... naše osobní vztahy, sociální situace, výživu, peníze za práci? Protože z 80% neusilujeme o to změnit tento poměr!

Aktuální počet lidí, obyvatel na Zemi, Zeměkouli, ve světě je dle statistiky z července 2011: cca. 6,987 miliardy (6.779.000.000 osob). ONLINE počítadlo lidské populace je ZDE. Pak dojdeme k tomu, že na celé planetě je i bez sebemenšího úsilí, jen formou svého tzv. obyčejného života, dnes v transformačním stádiu na tzv. vyšší úroveň celkem xyz osob. Z jednoho milionu je jich 640 celkem / z toho schopná 1/3 = 213. A tak se každou vědomou činností, která nám umožňuje se věnovat realitě tady a teď, můžeme věnovat buď dnešku a nebo iluzornímu životu v minulosti či budoucnosti. Ještě je před námi všemi dlouhá cesta k společnosti lásky a osvíceného přijetí. 

Proč jsou tedy všichni tolik šílení z konce světa 2012, když jeho přínos nebo naopak zános pro celé lidské pokolení je v plné míře naší současné české populace schopno uchopit a přijmout jen 213 osob? V celém světě pak cca 448.000 osob? Což je asi jako Brno a Liberec dohromady...A jediní, kdo toho bohapustě zneužívají jsou další lidé prodávající vodu, prohlašujíce jí za víno...A proto 80% všech lidí raději věří všem reklamním i esoterickým snům, než by se zakousli do syrového jablka 20% reality našeho života. Vítejte v klubu 80/20. Je jen na vás na které straně budete chtít být.

---------------------------------------------------
seznam měst v ČR podle počtu obyvatel
online měření světové populace a nejen to
Richard Koch, Managament press, 80/20