Ješua

Jediné nepojmenované bytí nás obnoví.
Jediné nepojmenované bytí = JE (aramejsky).
Obnoví = ŠUA (aramejsky).
JEŠUA = JEŽÍŠ (z řečtiny).
V mém jménu...

Jméno Ježíš je česká podoba řeckého Ίησοῦς (Iésús), které vzniklo helénizací vlastního jména יְהוֹשֻׁע (Jehošua), případně staženého tvaru יְשׁוּע (Ješua), což je židovská forma jeho jména, spolu s přívlastkem Ha-Nocri tj. Nazaretský. První část jména (יָה) je zkrácenou formou Božího jména „JHVH“, druhou část pak tvoří sloveso יָשַע (jáša‘) „pomáhat“, „zachraňovat“, „spasit“. Celé jméno pak lze přeložit jako "Záchrana přichází od Boha". V přesném smyslu "Bůh je záchrana". Přívlastek „Kristus“ je taktéž řeckého původu (χριστός christos) a je doslovným překladem hebrejského מָשִׁיחַ (mašíach), jež znamená „pomazaný“, „mesiáš“, tedy židy očekávaný vykupitel Izraele.
--------------
Tohle není o tom, že Ježíš byl Bůh. To ať si vzývá, kdo chce, koho chce. Ježíš byla zkratka k lidství. K člověku. Byl prvním prototypem nového člověka. Novým Adamem. Dokázal dát božímu jménu novou formu. Tím, že si jej vzal do svého srdce. Navždy. A nebral jej nadarmo. Ne že, by asi byl do smrti vážný. Asi se i hodně smál a žertoval. Ale i to dělal z celého srdce. S jednotou v sobě i s jednotou Boha.

V mém jménu. Tak často zaužívané heslo křesťanských komunit. V překladu znamená = V rytmu mého zvuku...zvuk je vibrace. Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. Frekvence tohoto vlnění, které je člověk schopen vnímat, jsou značně individuální a leží v intervalu přibližně 16 Hz až 20 000 Hz. Každý zvuk se vyznačuje svojí fyzikální intenzitou, odpovídající veličina se nazývá hladina intenzity zvuku a bývá udávaná v dB. Intenzitě odpovídá fyziologická veličina hlasitost. Druhou fyzikální veličinou je frekvence, které odpovídá výška tónu. Třetí základní vlastností zvuku je průběh kmitání, ovlivňující jeho zabarvení. Trvání zvuku v čase určuje jeho délku.

Zdrojem zvuku může být každé chvějící se těleso. Chcete být ZDROJEM? Stačí se rozechvět....

HUDBA = 
http://youtu.be/w09mDTbQoIU