Zaujatý

Praktikování života nás vede k poznání, jak je vše v životě se vším propojeno. Některým lidem toto uvědomění přinese přání nebo nutkání. Vydat se do světa a snažit se napravit aspoň některé z nespravedlností, které kolem sebe a hlavně ve večerních zprávách vidíme.  Jiní mají pocit, že nemohou pomáhat ostatním, dokud samo napřed nedosáhnou určitých znalostí. Obávají se, že zájem o společnost může ukrývat touhu uspokojit vlastní potřebu dosáhnout určitého společenského ocenění nebo společenské či politické moci, tedy jen dalšího podpoření vlastního ega. Tento rozpor se v esoterních kruzích objevuje už léta a obě strany stačily přijít s přesvědčivými argumenty, jenž samozřejmě podporují právě ten jejich pohled na věc. 
Možná to nejlepší, co můžeme udělat, je pomalu přeměňovat náš egoistický pohled do stadia menšího a menšího sobectví. Až nakonec nemyslíme jen na sebe nebo na konání dobra. 
Dobro činíme proto, že je to prostě přirozené. A přitom se sami rozhodneme, jestli přišel ten pravý čas soustředit se na vnitřní vývoj, nebo jestli cítíme potřebu pomáhat ostatním a napravovat nespravedlnosti. 


zdroj: David Scott & Tony Doubleday - ZEN, Ikar, 1992