Přesvědčení...


jsem střelec tvářící se zle
co do dlaní vezme náboj každý
nezasekávajíce spouštím zde
to, co vybuchuje navždy
kráčející krok za krokem
jsme touhou toho, co sníme
jsme každý navždy otrokem
tajemstvím slova, že smíme
nesníme, co sníme v nás
vteřina, že letí silou mžiku
za proměnou víry nás je čas
že do hmoty dáme sílu zvyku
andělským úsměvem spasíme
stromy v sadu rostoucí planě
když to k čemu se modlíme
jsou brnění a zbraně?

Michal Zachar
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hledat pravdu a říkati ji tak, jak si myslíme, to nemůže být nikdy zločin. Nikdo nemá být k žádnému přesvědčení donucován. Přesvědčení je svobodné. A u každého člověka nastane čas, kdy dojde k přesvědčení, že závist je nevědomost, napodobování je sebevražda a že musí sám sebe brát jako svůj vlastní cíl, a že i když je celý vesmír plný dobra, nedostane se mu žádnému zázračnému rohu hojnosti jinak než tím, že bude obdělávat ten pozemek, který mu byl přidělen. A proto, když přijdeme ke svému tajemství je tak důležité rozhodnout se.